Meegekochte rente (accrued coupon)

Als u een obligatie op de beurs koop dan koopt u over het algemeen ook een deel rente mee. Aangezien de verkoper van de obligatie de obligatie een tijd in zijn bezit heeft gehad, wil hij daarvoor een vergoeding.

De accrued coupon (meegekochte of opgelopen rente) staat genoteerd in een percentage (bijvoorbeeld 1.643836). Dit getal komt tot stand door te kijken hoe lang geleden de obligatie rente heeft vergoed (de rente betaal dag). Als een obligatie een rentevergoeding kent van bijvoorbeeld 8% per jaar en het 50 dagen geleden rente heeft betaald dan staat de accrued coupon dus op 50/365*8= 1.643836.

Dit houdt in dat als u deze obligatie koopt, U boven op de aankoopprijs een bedrag van 1.643836/8*€ 80 = € 16.43836 betaalt (dit is gelijk aan 10 * 1.6438).

Comments are closed.